A. 新产品开发
从图纸来样设计到成型配有专业的技术人员
B. 锌合金开发
锌合金开发样品时间5天
C. 铜材开发
铜材开发时间在10天
D. 月产能
月产能锌合金30T
铜材10T以及塑胶相关产品2T左右
Louis Wang(王刚) +84 858980868 Tel: 0274-6265198 Fax:0274-6265238 E-Mail: yongxinxcgs@163.com
Add: Thua Dat 138,To Ban Do So C3, Khu Pho Binh Phuoc A, Phuo Binh Chuan,Thi Xa Thuan An,Tinh Binh Duong,Viet Nam.